5 steg för för att sanera mögel i ett hus – Mögelsanering Stockholm

december 10, 2021

Här ger vi på Mögelsanering Stockholm fem steg som du kan följa för att genomföra en noggrann mögelsanering.

Mögelproblem är tyvärr ett ständigt återkommande problem. Även i nybyggda hus som är byggda för att vara energibesparande och ekologiska. När ett mögelproblem dyker upp krävs det att hantverkare, byggare eller boende har en snabb handlingsplan för att åtgärda mögelproblemet och – och du är husbyggare – för att visa husköparna att en du som kvalitetsbyggare tar hälsa och säkerhet allvar. Och förstås hållbarheten på det nya huset. Om du inte känner dig bekväm med följande procedur rekommenderar Mögelsanering Stockholm att du tar kontakt med en saneringsfirma som vet hur man hanterar mögel och fuktskador.

Det finns två viktiga saker att komma ihåg om mögelsanering:

1. Förhindra mögeluppkomst genom att göra saker rätt från början.
2. När du upptäcker mögel, fixa problemet omedelbart och noggrant.

Steg 1: Lär dig om vilken roll fukt spelar i mögeltillväxt

Fukt kan orsaka mögel
Fukt kan vara början till mögeltillväxt

Att bedöma mögeltillväxt innebär mer än att bara titta på vad som synligt växer på väggarna eller i ett hörn. Mögel kan vara en osynlig inkräktare som växer bakom och runt det du först ser. Och mögelsporer kan vara omöjliga att upptäcka genom att försöka känna deras lukt. 

Man behöver först av allt förstå att all mögeltillväxt orsakas av vatten- eller fuktproblem – kanske en fuktskada som inte åtgärdats på rätt sätt. För det andra, bli en mästare på fukt – lär dig var fukt kommer ifrån och hur den kommer in i hemmet. Målet med dessa två steg är att kunna identifiera en fuktkälla och utifrån den källan lokalisera all mögeltillväxt, inte bara det som är direkt synligt.

Mögel växer genom att släppa ut sina sporer i luften. Sporer är osynliga för blotta ögat, och mögel kan spridas och växa var som helst i en fastighet bara det finns fukt och syre. Vanliga ytor som utsätts för mögeltillväxt är gipsskivor, isolering, kakel, tyger och trä.

Steg 2: Dokumentera mögelproblemet och skapa en plan för mögelsanering

Saneringsfirma i Stockholm
Dokumentera mögelproblemet och skapa en plan för mögelsanering.

Innan du börjar ta bort mögel, dokumentera mögelsituationen med anteckningar, foton och video. Ett försäkringsbolag eller en saneringsfirma kan använda dokumentationen för att utveckla en saneringsplan, som vanligtvis ger svar på frågor som när saneringsarbetet kan påbörjas, när det är genomfört, vem som ska utföra saneringen, eventuella tester som bör göras, och om de boende i huset tillfälligt behöver flyttas.

I förlängningen kan dokumentationen hjälpa ett byggföretag när det kommer till frågor om ansvar skulle mögelproblem återigen uppstå. Vi på Mögelsanering Stockholm rekommenderar i första hand att kvalificerade sanerare gör detta för att vara på den säkra sidan.

Steg 3: Beräkna omfattningen av mögelskadan

Fuktskada och mögel i Stockholm
Beräkna omfattningen av mögelskadan. Mögel kan finnas där man inte direkt ser det.

Mögel kanske inte alltid växer på en plats, så du måste ta reda på hur mycket möglet verkligen har spridit sig. Att beräkna omfattningen av mögelproblemet kommer att avgöra vilka metoder du väljer för att få bort möglet. Målet är att bli av med allt mögel, så att fastigheten eller de som bor i den tar skada av mögel i framtiden.

Folkhälsomyndigheten FHM har gett allmäna råd om fukt och mikroorganismer:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fohmfs-201414/

Steg 4: Mögelsanering

Mögelsanering i Stockholm

Sanering av mögel kommer alltid att innebära flera saker. Att man sanerar befintligt mögel
samtidigt som man undviker exponering för sig själv och husägare. Men även att man förhindrar ny tillväxt genom att ta itu med fuktkällan. Baserat på din beräkning av mögelskadan, avgör om skadans omfattning är mindre än två kvadratmeter. Om mögelskadans omfattning är på en större yta än så rekommenderar vi på Mögelsanering Stockholm starkt att ta kontakt med ett företag som sanerar mögel professionellt.

Reparera vattenläckaget. Detta kommer att förhindra nya mögelsporer från att växa.

Isolera det förorenade området. Stäng alla dörrar och fönster mellan det förorenade området och andra rum i hemmet. Täck helst även dörröppningar och andra öppningar med polyetenplast. Täta alla glipor/sömmar med tejp och skär en öppning i plasten för att kunna komma in i saneringsområdet.

Dämpa damm. Gör detta genom att spraya vattenånga över de förorenade områdena.

Ta bort material. Ta bort alla våta och mögelskadade porösa material. Om du inte är säker på vilket material du ska ta bort kan det vara läge att kolla med en saneringsfirma.

Lägg materialet i plastpåsar. Släng allt vått och mögligt material i kraftiga plastpåsar, gärna dubbla och knyt påsarna så att de är helt täta. Ta med påsarna till en Återvinningscentral.

Rengör. Alla icke-porösa material och träytor måste rengöras. Använd en stålborste på alla mögliga ytor och torka sedan av området med hushållspapper. Kassera pappret i kraftiga påsar, gärna dubbla och knyt dem tätt. Slutligen, skrubba alla mögliga ytor med en fuktig trasa och rengöringsmedel tills allt mögel är borta och skölj de rengjorda ytorna med rent vatten.

Rengör det drabbade området och utgången. Processen för nivå 1 skiljer sig från nivå 2 vid denna tidpunkt. Dammsug alla ytor med en HEPA-dammsugare och rengör sedan alla ytor med en fuktig trasa och/eller mopp och rengöringsmedel. Kassera våta papper enligt beskrivningen ovan.

Visuell besiktning. Alla områden ska vara synligt fria från mögelangrepp och smuts/skräp - inget damm och smuts betyder inget mögel.

Torka. Rengjort material bör torkas så att överbliven fukt kan avdunsta. För att påskynda torkningsprocessen, använd fläktar, avfuktare eller höj lufttemperaturen.

Byt ut. Allt material som tagits bort bör bytas ut eller repareras.

För sanering av större ytor, eller om du är osäker på mögelangreppets omfattning rekommenderar Mögelsanering Stockholm att du anlitar ett företag som specialiserar sig på mögelsanering. Det kan ändå vara bra att känna till grunderna för mögelsanering. Se till att bolaget du anlitar är certifierat av SEMKO Certification inom standarderna SS-EN ISO 9001:2000 och 14001:2004.

Steg 5: Utvärdera om mögelsaneringen har lyckats

Uppföljning är viktigt för att se att fukt och mögel inte uppkommit igen.

Du bör göra en uppföljning på platsen med fukt- och mögelskadan några dagar efter saneringsarbetet för att se om vatten eller fukt återkommit till platsen. Det är en tydlig varningssignal att det krävs mer åtgärder. Fuktproblemet måste vara åtgärdat.

Kontrollera noga att du inte ser synliga tecken på mögel, eller känner mögellukt.

Kolla med boende en tid efter sanering att de inte upplevt hälsosymptom som är typiska för mögelproblem.

När det kommer till mögelsanering gäller det att göra rätt från början. Potentiellt ansvar och
hälsoproblem från mögel kan minskas dramatiskt genom att vara noggrann.
genom att göra det rätt första gången. Detta kan kännas som en stor utmaning, och eftersom resultatet kan ha stor påverkan på boendes hälsa kan det vara ett smart drag att ta kontakt med en saneringsfirma om du är osäker. Mögelsanering Stockholm återkommer löpande med fler informativa artiklar.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu