8 platser i ditt hus som är extra utsatta för fukt och mögel

december 25, 2021

Vi på Mögelsanering Stockholm har utfört många mögelsaneringar och det har gett oss erfarenheten av vilka ställen i ett hus som är extra utsatta för fukt och mögel. Här listar vi topp 8 riskkonstruktioner för mögelangrepp.

1. Våtrum

mögel och fukt våtrum

Våtrum är utsatta för fukt av naturliga orsaker.  Fukt i våtrum kommer från många källor, bl.a. kondens från rör och direkt vattentillförsel. Luften i ett torrt rum har vanligtvis en relativ fuktighet på mindre än 20 procent. I ett våtrum med en relativ luftfuktighet på 80 procent eller mer är risken för mögel större. Fukt i luften kan avlägsnas genom ventilation. Torr luft behöver också en konstant värmekälla.

2. Krypgrund

Krypgrund är utsatt för fukt när den varma sommarluften kommer in i krypgrunden, där den sedan snabbt kyls ner och skapar högre luftfuktighet, kanske t.o.m. kondens. Fukt kan även komma direkt från marken genom avdunstning om fuktspärren brister. Organiska material som trä är extra mottagliga för fukt.

3. Isolerade källare

Isolerade källare är utsatta för fukt. Isolering av källare görs helst utifrån. Har du redan problem med förhöjd fukt i källaren bör du se över dräneringen runt huset och isolera runt huset för att hindra kyla och fukt att tränga in i väggarna. Avfuktning är också en åtgärd som kan behövas.

4. Kallvind

När varm luft från ett uppvärmt hus stiger upp i en kallvind kyls luften ner och bildar fukt och kondens. För att motverka problem bör både isolering och ventilation fungera på ett bra sätt.

5. Trä direkt mot betong

Fukt leds genom betong och trä har en förmåga att suga upp sådan fukt. Förr gjöt man betongplattor och använde träsyllar direkt mot betongplattan. Fukt leddes på så vis upp i träet som orsakade fuktskador och mögelangrepp.

6. Skalmur

En skalmur är hårt utsatt för väder och temperaturer. Frostskador kan ske på vintern. På sommaren kan solen värma upp skalmuren och orsaka ånga. För att bygga säkrare skalmurar bör man mura först och bygga utfackningsvägg efteråt. Skippa luftspalt och använd pordrän istället. Isolera mellan reglar utan plastfolie. Använd sedan en 13 mm gipsskiva.

7. Tak med liten eller ingen lutning

Platt tak fukt och mögel

Ett platt tak eller tak med liten lutning gör att vatten och snö stannar kvar på taket, mer än i lutande takkonstruktioner. Det ställer högre krav på lufttäthet och fuktsäkerhet vid byggnation.

8. Platta på mark

På grund av bristfällig kunskap fram till 80-talet byggdes många fastigheter med en betongplatta direkt mot marken med isolering ovanpå. Det gjorde att plattan blev kall och fuktproblemen blev ett faktum. Idag bygger man med isolering under plattan och leder bort fukten. Om en fastighet ändå är byggd med platta på mark, går fuktproblemen att åtgärda på andra sätt. T.ex. kan man installera mekaniskt ventilerade golv för att leda bort fukt som bildas mellan platta och golv.

Som du läst kan många problem åtgärdas genom att bygga rätt från början. Andra saker kräver löpande granskning och underhåll. Även om det uppstått fuktskada eller mögelangrepp så är det inte kört. Mögelsanering Stockholm kan ge dig råd och hjälp i hur du kan ta nästa steg. Tveka inte att kontakta oss.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu