Allvaret att inte åtgärda mögelproblem

juni 16, 2016

2016-06-16

Att inte åtgärda problem med mögel kan, förutom att byggnaden förstörs, även leda till hälsoproblem. Låt oss först gå igenom vad mögel är, hur det bildas och vad du kan göra för att åtgärda problemet.

Mögel bildas ifrån fukt

Mögel är en typ av svamp som är en helt naturlig del av ekosystemet. Så länge mögel är i vår natur är det helt ofarligt, men när det tagit sig in i våra hus och byggnader är det viktigt att göra något åt saken.

Mögel i bostäder beror på fukt tillsammans med att det använda byggnadsmaterialet är konstruerat på ett sätt som gör att det inte är tillräckligt motståndskraftigt. Vissa material är inte lika tåliga som andra och bör därför inte användas i husbygge. Till exempel är plywoodskivor och masonitskivor, vilka är tillverkade utan kärnvirke, ett material som är lätt mottagligt för just fukt och mögel. Att byggnaden är isolerad på ett korrekt sätt när det gäller källare, vind och våtutrymmen är viktigt för att inte fukt ska kunna tränga in och bilda mögel.

Saneringsprocessen

 Om man har problem med fukt och mögel kan huset eller byggnaden saneras. En sanering tar inte enbart bort möglet utan också orsaken till möglet. Om du anlitar ett företag för att hjälpa dig med saneringsprocessen är det vanligt att de först gör en mögelundersökning. Därefter görs en fuktmätning och en kontroll av byggnadens ventilation. När orsaken till möglet och skadorna har utrett påbörjas saneringsprocessen, och det finns olika metoder att ta till beroende på byggnaden och på skadorna.

Allvarliga konsekvenser om problemen inte åtgärdas

Om inte problemen åtgärdas kan detta leda till allvarliga allergiska problem för de som bor i huset. Dessutom förstörs byggnaden på sikt. Om du är ägare till en större byggnad med hyresgäster och inte åtgärdar problemen kan det också bli en rättslig process där du kan tvingas betala höga böter. Att åtgärda problemen så tidigt som möjligt är därför det enklaste och billigaste sättet för dig i det långa loppet.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu