Åtgärderna mot fukt och mögel som även skyddar mot radon

maj 31, 2023

Ja, det finns åtgärder mot radon som också kan hjälpa till att skydda mot fukt och mögel i ditt hem. Fukt och mögel kan vara skadliga för både byggnaden och hälsan, så det är viktigt att vidta åtgärder för att förebygga och hantera dessa problem samtidigt som man tar itu med radon.

Här är några åtgärder som kan skydda mot både radon, fukt och mögel:

  1. Tätning och fuktskydd: En viktig åtgärd är att säkerställa att din byggnad är ordentligt tätad för att förhindra att fukt tränger in. Se till att alla sprickor, håligheter och otäta områden runt fönster, dörrar, rör och ventilationssystem är korrekt tätade. Detta förhindrar inte bara radoninfiltration utan minskar också risken för fuktintrång som kan leda till mögeltillväxt.
  2. Ventilation: En effektiv ventilation är avgörande för att hantera både radon och fukt. En väl fungerande ventilationssystem kan hjälpa till att ventilerar ut radon och förhindra fuktansamling. Se till att ventilationen är tillräcklig och att filtren är rena för att upprätthålla god inomhusluftkvalitet och förhindra fuktrelaterade problem.
  3. Fuktavvisande material: Vid renovering eller nybyggnation är det bra att välja byggmaterial som är fuktavvisande. Det finns många fuktresistenta gipsplattor, målarfärger och tätningsprodukter som kan hjälpa till att minska fuktrisker och mögeltillväxt. Genom att använda sådana material minskar du samtidigt risken för radonintrång.
  4. Dränering och avledning av vatten: En viktig aspekt för att bekämpa både radon och fukt är att se till att vattenavledningssystemet runt din byggnad fungerar korrekt. En effektiv dränering runt grunden hjälper till att minska markfuktighet och förhindrar vattenintrång i källare eller krypgrund. Detta minskar risken för fuktrelaterade problem och radoninfiltration.
  5. Reguljär underhåll och inspektion: Genom att regelbundet inspektera och underhålla ditt hem kan du identifiera och åtgärda potentiella problem med fukt, mögel och radon i ett tidigt skede. Se till att kontrollera tak, rör, fönster, ventilationssystem och andra källor där fukt kan tränga in. Vid behov åtgärda eventuella problem så snabbt som möjligt.

Genom att kombinera åtgärder för att minska radon, fukt och mögel kan du skapa en sundare och tryggare inomhusmiljö i ditt hem. Vid behov är det alltid rekommenderat att rådfråga professionella experter inom området för att få skräddarsydd rådgivning och genomföra de lämpligaste åtgärderna för din specifika situation.

Läs mer om radonsanering Stockholm här

Läs mer om radonmätning Stockholm här

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu