Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

Fukt- och mögelsanering av fastigheter i Stockholm, ring 0200-77 55 77

Dessa åtgärder tas vid en mögelskada

2019-12-29
Om man tror att man har mögel i hemmet så börjar man med en besiktning. Vi tar hand om hela processen från den första besiktningen till mögelsaneringen vid ditt hem i Stockholm.

Läs mer också här om våra tjänster inom mögelsanering i Stockholm

Mögelbesiktning och mögelsanering

Om man misstänker att man har en mögelskada i hemmet i Stockholm så börjar man alltså med en första mögelbesiktning där hemmet undersöks. I detta ingår bland annat en luktbedömning. Om det visar sig att det finns en mögelskada i huset går man sedan vidare med processen med början i en fuktbedömning. Vid en fuktbedömning så får man en bild av problemens omfattning.

Efter fuktbedömningen så är det dags för mögelsaneringen med en av flera olika typer av metoder. Några metoder för en mögelsanering i Stockholm är foggning, isblästring och torrsugning. Vilken typ av saneringsmetod som används beror på sådant som hur problemen ser ut och i vilket utrymme som mögelsaneringen ska utföras.

Mögelbesiktning och mögelsanering i Stockholm

Vi tar alltså hand om hela processen från den första mögelbesiktningen till fuktbedömningen och den efterföljande mögelsaneringen. Hör gärna av dig för din hjälp med tjänster inom mögelsanering i Stockholm.