Fastigheter som löper större risk för mögel

februari 2, 2021

Äger du ett hus som är byggt mellan 60- och 90-talet? Då finns det en större risk att huset kommer drabbas av mögelproblem. Även hus som är äldre än detta men som på senare tid har renoverats på ett vis som inte är korrekt riskerar att drabbas. Om du misstänker att ditt hus har mögelproblem bör du alltid kontrollera detta för att undvika risker.

Läs mer om våra tjänster inom mögelsanering Stockholm

Sommarstugor i riskzonen

En annan typ av fastighet som har större risk att få problem med mögel är sommarstugan. Det finns flera faktorer till varför dessa är mer benägna att få mögel än andra. En anledning till att det kan finnas problem med mögel i en sommarstuga är att stugan oftast är en äldre byggnad som är byggd på en så kallad torpargrund. Denna typ av grund riskerar att fukt samlas vilket betyder att förutsättningarna för mögel att bildas och spridas blir större.

En annan faktor till att en sommarstuga kan få problem med fukt och mögel är att många sommarstugor hålls kalla och står orörda under vintertiden. I samband med detta kan fuktigheten inuti stugan bli ovanligt hög vilket leder till negativa effekter på sådant som bland annat väggar och golv. Mögel kan dessutom uppträda om huset inte håller riktigt tätt, om till exempel vinden är i ett dåligt skick eller genom att det tränger in vatten genom taket.

Viktigt att åtgärda mögel

Det finns all anledning att undvika att få problem med mögel i hemmet. Framförallt så kan mögel slita ned på fastighetens byggnadsmaterial – något som kan bli dyrt att åtgärda. För det andra så kan mögel även leda till olika typer av hälsobesvär som exempelvis irritationer på huden, huvudvärk och problem med slemhinnorna. Mögel kan dessutom ge upphov till vissa former av allergier. Om du misstänker att ditt hus blivit angripet av mögel bör du därför utföra en inventering för att kontrollera om så är fallet. Visar det sig att det finns angrepp av mögel finns vi till din tjänst för en eventuell mögelsanering. Kontakta oss så berättar vi närmre om hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig med en mögelsanering i Stockholm.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu