Hälsorisker att leva i mögel

mars 2, 2021

Nästäppa, snuva, hudutslag och irritation i ögon, näsa och svalg. Ja, att det finns flera symptom kopplat till mögel råder inga tvivel om. Men hur kan man vara säker på att man vistas i ett mögelfritt hem, och vad kan man göra för att undvika hälsorisker kopplat till mögel? Vi på Mögelsanering Stockholm reder ut svaren!

Mögelsanering Stockholm

Besiktning och mögelsanering i Stockholm

Misstänker du att du har problem med fukt och mögel i ditt hem? Då är första steget att gå igenom huset och göra en besiktning för att se hur problemen ser ut. Om det visar sig att du har mögel i hemmet kommer det bli aktuellt med en mögelsanering. Vid mögelsaneringen finns det i sin tur flera metoder som kan användas beroende på omfattningen och var möglet finns.

En metod som kan användas vid mögelsanering i hemmet är isblästring där man blästrar och rengör det skadade materialet från möglet. Ytterligare en metod för mögelsanering är torrsugning. Det är en metod som brukar användas exempelvis på en vind.

Att förebygga mögelproblem

Om du vill undvika angrepp av mögel ska du se till att du håller ditt hem torrt och välventilerat. Många fukt- och mögelskador har att göra med att ventilationen inte fungerar som den ska. Att se till så att ventilationen fungerar är därför ett sätt att förebygga att få problem med fukt. För att veta om ventilationen måste åtgärdas och förbättras kan exempelvis en flödesmätning göras.

Ett annat sätt att förebygga problem med fukt och mögel är installera en avfuktare som kan samla upp den fuktiga luften för att hålla fuktnivåerna nere. Det finns flera typer av avfuktare som passar bra i olika delar av huset. Två exempel är en så kallad sorptionsavfuktare samt en kondensavfuktare.

Mögelsanering i Stockholm

Om du misstänker att ditt hem är angripet av mögel bör du alltid utföra en besiktning för att ta reda om så är fallet. På Mögelsanering Stockholm hjälper vi dig mögelbesiktning och sanering, samt säkerställer att mögelproblemen inte återvänder.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu