Hantering kring mögelsanering i Stockholm

oktober 2, 2021

Om man misstänker mögel i sitt hus bör det tas hand om direkt, eftersom det dels kan vara giftigt att andas in och har en negativ påverkan på hälsan. Lös problemet genom att tillämpa en mögelsanering i Stockholm. 

Processen vid mögelsanering i Stockholm

Innan man utför mögelsanering bör en mögelbesiktning göras i huset. Detta gör man för att hitta och säkerhetsställa mögelskadorna och dess omfattning. Efter mögelbesiktningen kan det sedan vara aktuellt att tillämpa en mögelsanering i Stockholm.  

Det finns olika sätt att tillämpa en mögelsanering. Frågor kring vilken metod som anses bäst beror helt på sammanhanget som exempelvis utrymmet av hemmet och skador som finns i bostaden. Det finns olika metoder att bekämpa mögel exempelvis isblästring, torrsugning och foggning. Isblästring innebär att man behandlar ytan som har blivit angripit av mögel med torr is, då koldioxid bildas och hjälper till att avlägsna möglet. Torrsugning är en annan metod där man tar hjälp av ett fordon för att suga upp möglet från den drabbade ytan. Ytligare en metod för sanering är foggning. Foggning är en metod som passar bra i trängare utrymmen som exempelvis vinden eller i avslutning till krypgrund. Med foggning behandlar man mögelskadorna med en slags dimma med kemikalier som blir ånga i processen. 

Åtgärda mögelproblemet 

Om du misstänker att du har mögel i bostaden bör du kontakta och ta hjälp av erfarna firmor som kan utföra mögelsanering i Stockholm. UAMS är ett erfaret företag som erbjuder en stor variation av tjänster kring mögelsanering och har specialister som ger dig den lösningen som krävs för att åtgärda problemen med mögel. Om du har några frågor kring mögel och mögelsanering ska du inte tveka och kontakta UAMS för att få hjälp med mögelsanering i Stockholm. 

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu