Metoder för sanering av mögel i Stockholm

januari 25, 2019

Vid en bekämpning och sanering av mögel i ditt hem i Stockholm finns det flera metoder som man kan använda sig av för att bli kvitt problemen med möglet. 

Läs mer även här om mögelsanering i Stockholm.

Flera sätt att bekämpa möglet

En metod vid bekämpning av mögel i ditt hem i Stockholm är så kallad isblästring. Isblästringen går till på det viset att man bekämpar den angripna ytan med torr is. Vid behandlingen uppstår koldioxid som får bort möglet.

En annan metod vid sanering av mögel i Stockholm är torrsugning. Med hjälp av en maskin sugs sådant material som har skadats av mögel upp och kan avlägsnas. Förutom det skadade materialet för sugen även med sig sådant som sporer som dammar vid saneringen. Slutligen är ytterligare en metod vid bekämpningen och saneringen av mögel i Stockholm foggning. Vid foggning fyller man det utrymme som ska saneras med en dimma som bekämpar möglet.

Vid vissa tillfällen kan även hjälp tas av mögelhundar i processen att upptäcka möglet och veta vart en sanering ska utföras. Vilken metod som ska användas vid bekämpningen av mögel i Stockholm beror bland annat på möglets omfattning och utrymmet.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu