Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter

Fukt- och mögelsanering av fastigheter i Stockholm, ring 0200-77 55 77

Så går en mögelanalys till

2018-08-20
När man har misstänker att man har problem med mögel i sitt hem är nästa steg att ta reda på om det verkligen är så samt vilken typ av mögel som det handlar om.

För att ta reda på det utförs en så kallad mögelanalys.

Analys av luften eller material

Vid en mögelanalys undersöks dels luften och dels specifikt material. När man undersöker luften så mäter man halten av mögelsporer i luften för att se om det finns onormala halter i den lokal där möglet finns, vilket kan vara ett tecken på problem med mögel.

Med en analys av särskilt material kan man se om materialet är angripet av mögel, hur stora skadorna är samt vilken typ av mögel det i sådana fall är. En sådan mögelanalys kan göras på olika vis. Ett sätt är att använda sig av ett stickprov som analyserar om mögel finns i materialet eller inte.

En fördel med att göra en mögelanalys, även om det är synligt att man har problem med mögel, är just att man kan se vilken typ av mögel som det rör sig om för att få reda på om det finns särskilda hälsorisker eller inte.

mögelanalys