Studie visar luftföroreningar ökar risken för astma och allergier hos barn

februari 2, 2017

Föroreningar i luften har alltid setts som negativa och dåliga för hälsan. Men hur mycket påverkar föroreningarna oss och framförallt, hur påverkar de våra barn? Föreställ dig en familj som regelbundet tar en promenad längs en väg med sin barnvagn i ett grannområde i Stockholm, det har visats att detta kan ge barnet långvariga astmabesvär.

En ny studie har visat att barn som kommer i kontakt med för höga halter av luftföroreningar löper större risk att drabbas av astma, pollenallergier och försämrad lungfunktion, speciellt om denna kontakt sker när barnet är litet. Studien kommer från BAMSE-projektet, som har följt 4 000 barn genom deras uppväxt i Stockholms län från födseln. Projektet drivs i samarbete mellan Arbets- och miljömedicin inom Stockholms läns landsting, Institutet för Miljömedicin och Karolinska Institutet.

Anledningen till denna studie var just för att specifikt undersöka hur stor påverkan luftföroreningar från trafiken som barnet utsattes för påverkade risken för astma och allergisjukdomar upp till 4 års åldern.

Detta gjordes genom att mäta halterna av luftföroreningar vid barnens bostäder, dessa föroreningar kom oftast från avgaser från trafiken. Resultatet visade att de barn som utsattes för höga halter av luftföroreningar hade över 60 procent större risk att drabbas av långvariga astmabesvär. Andra negativa tendenser som också upptäcktes var nedsatta lungfunktioner och även en större utsträckning av barnen hade allergiska reaktioner mot luftburna allergener, särskilt mot pollen.

Variant på gener kan öka risken markant

Det är dock inte bara miljön som påverkar barnets hälsa, även genetiska faktorer har stor betydelse. Forskarna i BAMSE-projektet studerade hur risken för barn att utveckla en allergi på grund av luftföroreningar påverkades av det genetiska arvet och fått fram intressanta observationer. Man har sett att de barn som bär på en variant av genen GSTP1 (glutathione S-transferase P1), löper en ökad risk för att drabbas av allergisjukdomar som är kopplade till luftföroreningar från vägtrafiken. GSTP1-genen är ansvarig för kroppens antioxidativa system och är viktigt för att bland annat bearbeta luftföroreningar som kroppen tar in.

Inte nog med detta så har även nya analyser visat att vissa varianter av en så kallad ”astma-gen” vid namn TNF (Tumor Necrosis Factor), påverkar ens känslighet för föroreningarna. Så barn med en särskild kombination av dessa två gener, GSTP1 och TNF, löper en mycket högre risk att utveckla en allergi.

Barnen idag

Barnen som studerades i BAMSE-projektet är nu 12 år gamla och en uppföljning på studien har gjorts i form av en webb-enkät till barnen och deras föräldrar. Svaren från enkäten kommer ge forskarna information om hälsa, livsstil och förhållanden till miljön, under barnens uppväxt. Denna information kan vara viktig för att hitta korrelationer och tendenser som kan minska eller öka ens risker att få besvären.

Informationssamlingen som görs via webb-enkät är något som projektet tidigare inte använt sig av. Anledning till att BAMSE bytte till en web-baserad teknik vid uppföljningen av data på barnen var för att denna teknik gav mer pålitliga svar.

Sammanfattning

Barn som växer upp i Stockholm, eller i andra städer med tät trafik löper en betydligt större risk för astma, nedsatt lungfunktion och allergi mot pollen ifall de bor i områden med höga halter av luftföroreningar från trafiken. Enligt statistiken löper 6 av 10 barn större risk att drabbas av långvariga astmabesvär ifall de bor i närheten av vägtrafiken. Andra faktorer som påverkar barnet är generna GSTP1 och TNF, ifall barnet har en variant på dessa två gener löper barnet ytterligare risk för de nämnda problemen.

Undvik dessa risker genom att bo i en plats med mindre avgaser i luften. Om inte det är möjligt, ta regelbundna promenader med ditt barn till platser med renare luft och natur.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu