Undvik återkommande mögelangrepp

maj 29, 2020

De flesta som upptäcker mögel i sitt hus känner till att det är farligt för hälsan att andas in mögel och förstår att möglet måste saneras. Men det är också viktigt att ta reda på orsaken till mögelangreppet och åtgärda det bakomliggande problemet. Annars är risken stor att möglet återkommer.

Viktigt att åtgärda orsaken till mögel

Mögelangrepp kan förekomma i många utrymmen i ett hus men vanligt är att man upptäcker dem på vinden, i badrummet, tvättstugan eller källaren exempelvis. Det finns flera metoder för att sanera mögel, vi jobbar med allt från isblästring till torrsugning. Hur omfattande mögelangreppet är och i vilken del av huset är avgörande för vilka metoder som är aktuella vid saneringen. Vilken del av huset som är angripen kan vara en ledtråd till vad som är det bakomliggande problemet och vilka åtgärder som krävs för att det inte ska komma tillbaka.

Vid en mögelsanering är det som sagt viktigt att åtgärda orsaken till angreppet för att inte problemet ska återkomma. Är det för mycket fukt i ett utrymme måste det åtgärdas genom att exempelvis förbättra ventilationen. Är ventilationen för dålig blir det ofta kondens på vinden där mögel kan bildas. Det kan också vara fukt som tränger in i exempelvis källaren och gör den fuktig och skapar en grogrund för mögel.

Mögelsanering i Stockholm

Har du upptäckt eller misstänker mögel i ditt hus kan det vara svårt att själv veta vad som behöver göras. Hör gärna av dig till oss med dina frågor så hjälper vi dig. Vi har kunskap och långerfarenhet av mögelsanering i Stockholm.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu