Viktigt att kontrollera mögel

april 15, 2021

Misstankar om mögel? Vänta inte med en mögelutredning! Att vistas i mögel kan innebära flera risker för hälsan och ska därför alltid kontrolleras. Visar det sig att ditt hem har för höga fuktnivåer ska en mögelsanering genomföras. Det är också viktigt att ta reda på orsaken till mögelangreppet och åtgärda den bakomliggande orsaken för att inte riskera att mögelproblemen kommer tillbaka.

Läs mer om våra tjänster inom mögelsanering i Stockholm

Viktigt att åtgärda orsaken till mögel

Mögelangrepp kan förekomma i flera utrymmen, men vanligast upptäcker man dem i generellt mer fuktiga utrymmen som på vinden, i badrummet, tvättstugan eller källaren. Det finns flera metoder för att sanera mögel, vi jobbar med allt från isblästring till torrsugning. Hur omfattande mögelangreppet är och i vilken del av huset är avgörande för vilka metoder som är aktuella vid saneringen. Vilken del av huset som är angripen kan vara en ledtråd till vad som är det bakomliggande problemet och vilka åtgärder som krävs för att det inte ska komma tillbaka.

Vid en mögelsanering är det av stor vikt att åtgärda orsaken till angreppet förhindra att mögelproblemen kommer tillbaka. Har mögelproblemen uppstått i ett fuktigt utrymme kan detta åtgärdas genom att förbättra ventilationen. Är ventilationen bristfällig blir det ofta kondens på vinden där mögel kan bildas. Det kan också vara fukt som tränger in i exempelvis källaren och gör den fuktig och skapar en grogrund för mögel.

Fuktigt hem medför risker för hälsan

Att leva i ett fuktigt hem kan leda till negativa konsekvenser för din hälsa. Några besvär man kan få av att vistas i mögel är bland annat huvudvärk, irritationer på huden och problem med slemhinnorna. Mögel kan också ge upphov till vissa typer av allergier. Därför är det viktigt att man utför en mögelutredning vid minsta misstanke och mögel. Som kund till oss kan du vara trygg i att vi hjälper dig med allt från mögelutredning och sanering, till att åtgärda den bakomliggande orsaken till problemet.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu