Våra tjänster

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om fukt, mögel eller sanering.
Läs vidare
Våra tjänster inom sanering av mögel

Våra Tjänster

Vi är specialister på mögel- och fuktskador. Bakterier och mikrosvampar kallas oftast för mögel och är ett vanligt förekommande angrepp i fastigheter. Olika byggnadsmaterial är näring till de olika mikroorganismer som bryter ner organiskt material genom att ta upp näring som omvandlas till mögel. Luften innehåller alltid en mängd mikroorganismer då de frigjorts på olika sätt och spridits via luften.

Kostnadseffektiva helhetslösningar som till exempel avfuktning- och sanering av elak lukt och mögel är något som vi lagt ned mycket jobb på.

Vid eventuell skada

Vid eventuell skada hjälper vi till med mögelsanering, och för att göra risken så liten som möjligt hjälper vi till med förebyggande åtgärder, allt för att det inte ska hända igen. Om du misstänker mögel så hjälper vi till med en besiktning där vi tillsammans besiktar och går igenom huset. Vid besiktningen så luktbedömer vi samt tittar igenom fastigheten och dess ventilation att den är fullt fungerande och tillräckligt stor för fastigheten. Vid behov kan även mögelhund kallas in.

Mögelhunden är specialtränad att markera om det förekommer mögel. Det finns även andra alternativ att ta till som kan hjälpa till att upptäcka om något läker eller om det förekommer fukt i huset. Fuktmätning är effektivt i dessa hänseenden. Efter det att vi undersökt klart tar vi fram en rapport där vi kan rekommendera de åtgärder som behövs om vi hittat något. Vi kan även ta prover från olika byggnadsmaterial där lukt känns eller där hund markerat. Vill man så kan man även göra luftanalyser för att reda ut vilken bakterie eller svamp som orsakar problemen.

Vart börjar man och hur går man tillväga?

För att börja i rätt ände bör man göra en fuktbedömning först för att få en prognos hur långt problemet tagit sig inom huset och vad som påverkats. Därefter kan man koncentrera sig på mögelsaneringen. Man bör göra en undersökning för att se om möglet påverkat inomhusklimatet. Därefter kommer man överens om vilken metod som bör användas för att mögelsanera.

Till förarbetet räknas även riskbedömningen som mögelsaneringen innebär för de som vistas, arbetar eller bor där inte ska bli sjuka eller att själva huskonstruktionen tar skada. Det finns tydliga regler hur det hela ska skötas i offentliga byggnader så att ingen, varken hus eller människor tar skada. Vill du som husägare sanera själv så finns inte samma regelverk som för offentliga byggnader. Däremot är det alltid viktigt med ett fullgott personligt skydd.

Sanering

Isblästring är en skonsam, miljömedveten och torr saneringsmetod. Den används för att sanera och rengöra ytorna som blivit skadade. Till svåråtkomligt material använder vi en torrsug, den är effektiv på till exempel vindar och i krypgrunder. Inomhusmiljön blir snabbt bättre då både mögelsporer och damm som frigjorts sugs ut vid isblästringen. Man kan även välja att fylla rummet eller den del av huset som är skadat med förångade kemikalier, som tar bort dåligt lukt och mögel, den metoden kallas foggning.

Strikta regler

De företag som utför mögelsanering berörs av vissa regler som de måste följa vid arbetat av mögelsanering. Man har sett att det slarvas en del och saneringspersonalen slarvar med både skyddskläder och övriga delar av huset för spridning av sporer av mögel. Det är viktigt att man så långt som möjligt sätter in undertryck i den mån det går i rummet som ska saneras samt att det förseglas till övriga huset, allt för att sporerna och möglet inte ska spridas vidare till övriga delar i huset. Vi har specialutrustning i form av både maskiner och verktyg när vi jobbar med saneringsarbetet. Det hjälper dig som kund genom att vi spar både pengar och tid. Mögel och fuktsanering enligt Miljöbalkens bestämmelser är något vi har erfarenhet ifrån.

Läs mer om Mögelsanering och Torrsugning

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu