Mögelsanering av sommarstuga

maj 2, 2021

Vi är nu inne i mitten av maj månad och sommaren ligger precis runt hörnet. Så här års väljer många att titta till sina sommarstugor inför den stundande säsongen. Efter en lång vinter är det inte ovanligt att man upptäcker fukt och annorlunda dofter i stugan. Faktum är att sommarstugan är den typ av fastighet som löper störst risk att drabbas av mögel.

Detta beror fukten på

Att sommarstugor ofta får problem med mögel beror på flera saker. Den största anledningen är att många sommarstugor ofta står orörda och kalla under höst, vinter och vårvinter. Hus utan avfuktare och tillräcklig värme blir en ordentlig fuktfälla som förr eller senare leder till mögel, bakterier samt dess avgivna lukt.

En annan faktor till att sommarstugan får mögelproblem är att sommarstugan ofta är en äldre fastighet och byggt på en så kallad torpargrund. Riskerna med torpargrunden är att den har större förutsättningar för att dra åt sig fukt under sommarhalvåret. Finns inte avfuktare i kryputrymmet under huset kommer ökad fuktvandring att ske in i byggnadsmaterialet samtidigt som isoleringen i golvbjälklaget binder fukten. I samband med detta kan fuktigheten inuti stugan bli förhöjd vilket får negativa effekter på sådant som golv och väggar.

En annan möjlig anledning till att sommarstugan lättare får angrepp av kan vara att stugan inte håller riktigt tätt, till exempel att vinden inte är i sitt bästa skick eller att regnvatten tränger sig in i taket. Detta bidra till att fukten leder till uppkomst av mögel.

Mögelsanering av sommarstuga

Har du misstankar om mögel i din sommarstuga är det viktigt att råda bot på problemet så snabbt som möjligt. Att leva i ett fuktigt hem kan nämligen leda till hälsorisker. Vi på Mögelsanering Stockholm har flera års erfarenhet av att sanera mögel och utför både mögelutredning och sanering.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu