Mögelsanering i Stockholm

augusti 2, 2021

2021-08-16

I så fall har du kommit till den rätta sidan. Mögel och bakterier i hemmet kan orsaka många problem. Det är bland annat giftigt vilket kan påverka oss människor och det utsatta området negativt. UAMS hjälper dig med att utföra mögelsanering i Stockholm.

Här kan mögelsanering behövas

Innan man utför en mögelsanerings behandling bör en mögelbesiktning göras i huset. Detta bör man göra för att hitta och säkerhetsställa mögelskadorna och dess omfattning. Sedan kan det bli aktuellt med en mögelsanering.  

Mögelsanering kan bli aktuellt på många olika typer av ställen. Vissa delar av huset är dock mer benägna att drabbas av mögel jämfört med andra. Mögel uppstår och drabbar vanligtvis fuktigare ställen i huset. Dessa fuktiga ställen är oftast på vinden och i anslutning till våtutrymmen. Möglet trivs där eftersom fuktnivåerna oftast är högre vilket gör det möjligt för möglet att växa. För att bli av med möglet bör en mögelsanering göras så fort som möjligt för att hindra spridning.

Det skiftar kring vilken metod som är bäst lämpad för att sanera möglet. Utrymme och omfattning är därför en viktig del att ta hänsyn till för att välja rätt metod. Metoderna som UAMS utför är torrsugning, is blästring och foggning. När det gäller torrsugning sugs det skadade materialet upp med hjälp av en sugbil. Isblästring ser till att spruta ut torr-is över det skadade området och vid foggning sprutas en särskild dimma ut över det utvalda området.

Hjälp med mögelsanering i Stockholm

UAMS ser till att hjälpa dig med att utföra mögelsanering i Stockholm. Det är inte alltid lätt att upptäcka vart möglet befinner sig eller hur man får bukt på problemet. UAMS hjälper till med både mögelsaneringar och mögelutredningar. Dem är verksamma runt om Stockholm, Enköping, Uppsala och Västerås.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu