Viktigt att följa reglerna vid mögelsaneringen

november 29, 2019

Läs mer också här om mögelsanering i Stockholm

Regler för säker mögelsanering

Om man andas in mögelsporer i när man river material som är drabbat av mögel så kan det innebära risker. Det kan leda till att man får problem med lungorna. Att en mögelsanering i Stockholm går till på rätt sätt är därför viktigt.

Rätt typ av skyddsmask och andra skyddskläder ska användas i samband med mögelsaneringen. För att skydda andra som möjligen kan utsättas för risker ska man bland annat spärra av, avskärma, det område där man utför saneringen. I rummet ska också ett undertryck finnas. På det viset minskar man risken för att mögelsporerna ska spridas med luften.

Vi utför mögelsaneringar i Stockholm med en rad olika typer av metoder. Vilken metod för sanering som används beror på i vilket utrymme som skadorna finns samt omfattningen av mögelangreppet.

Mögelsanering i Stockholm

Hör gärna av dig för att veta mer om våra tjänster inom mögelsanering i Stockholm samt för att boka in din hjälp med mögelsanering i din fastighet.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu