Tid att boka vårens mögelsanering
Se gärna mer om våra tjänster inom mögelsanering i Stockholm även här Bra att boka din mögelsanering i tid Om man har drabbats av ett mögelangrepp i hemmet är det viktigt att åtgärda detta, både av den anledningen att möglet har en negativ inverkan på det material som det växer på sa...
Läs nyheten
Mögel kan bidra till allergier
Läs mer också här om mögelsanering i Stockholm Undvik hälsobesvär med en mögelsanering Om man drabbas av hälsobesvär när man bor i ett hem med mögel kan skilja sig från person till person, men det finns hälsobesvär som för vissa brukar förknippas med just mögel. Bland annat kan det ...
Läs nyheten
Dessa åtgärder tas vid en mögelskada
Läs mer också här om våra tjänster inom mögelsanering i Stockholm Mögelbesiktning och mögelsanering Om man misstänker att man har en mögelskada i hemmet i Stockholm så börjar man alltså med en första mögelbesiktning där hemmet undersöks. I detta ingår bland annat en luktbedömning....
Läs nyheten
Viktigt att följa reglerna vid mögelsaneringen
Läs mer också här om mögelsanering i Stockholm Regler för säker mögelsanering Om man andas in mögelsporer i när man river material som är drabbat av mögel så kan det innebära risker. Det kan leda till att man får problem med lungorna. Att en mögelsanering i Stockholm går till på rä...
Läs nyheten
Dessa fastigheter riskerar att få mögelproblem
Läs mer också här om orsaker till mögel Vissa hus är benägna att få mögel De hus i Stockholm och andra delar av landet som generellt främst riskerar att drabbas av mögel är hus som är byggda mellan 60-talet och 90-talet. Men också hus som är äldre än detta men har renoverats på ett ...
Läs nyheten
Undvik fukt och mögel i höst
Läs mer även här om orsaker till mögel Fukt kan ge mögel i hemmet i Stockholm Mögel kräver särskilda förutsättningar för att kunna växa och få fäste i ett hem. En sådan förutsättning är att det finns ett organiskt material att växa på. En annan är just att det finns tillräcklig...
Läs nyheten
Dags att boka höstens mögelsanering i Stockholm
Läs mer här om våra tjänster inom mögelsanering i Stockholm Mögelsanering i många utrymmen Det finns flera utrymmen av ett hem i Stockholm som kan vara lite särskilt benägna att drabbas av problem med fukt och mögel som en följd av de höga fuktnivåerna. Det är till exempel i husets vå...
Läs nyheten
Så går en mögelbesiktning i Stockholm till
Läs mer också här om mögelbesiktning i Stockholm Så utförs en mögelbesiktning När du tar hjälp med en mögelbesiktning i ditt hem i Stockholm så kommer en besiktningsman och går igenom huset för att se om det kan tänkas finnas problem med mögel. Mögelbesiktningen består av sådant so...
Läs nyheten
Vanliga symptom och hälsobesvär vid mögel
Hur man påverkas av att bo i ett hem med mögel kan skilja sig från person till person beroende på en rad olika faktorer, men det finns ända ett antal symptom som kan förknippas med att man bor i ett mögligt hem. Läs mer även här om symptom vid mögel Mögel kan ge en rad […]...
Läs nyheten
Viktigt att åtgärda orsakerna till mögel
Om man får problem med mögel i sitt hem i Stockholm kan en mögelsanering bli nödvändig. Efter att man har sanerat mögel är det dock även viktigt att åtgärda de bakomliggande orsakerna. Läs mer också här om sanering av mögel i Stockholm Undvik att möglet kommer tillbaka Mögel kan man ...
Läs nyheten

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu